Objekt ateliéru, dílny a sauny vznikl dle slov autora Jana Tyrpekla jako pokus o zrecyklování materiálů, které zbyly z předchozích staveb rodinných příslušníků. Jednalo se především o modřínová terasová prkna, fasádní smrková prkna, profily na konstrukci základů, okna a většinu izolačního materiálu. 

Cílem stavby bylo vytvořit třísezónní objekt, který bude vhodný k práci i odpočinku. Stavba samotná navazuje na okolní krajinu s výhledem přes bývalý rybník na les. 

Dům se skládá ze tří částí - ateliér se zkromnými hygienickým zázemím, sauna se včelařskou dílnou a terasa, která oba objekty propojuje. 

Koncept je založen na průběžné triviální hmotě se sedlovou střechou s orientací oken na sever, což úplně omezuje přehřívání objektu během léta. Hmota má na průběžných fasádách niky, které slouží pro uložení dřeva, to pomáhá izolovat v chladnějších měsících.

Objekt je založen na betonových patkách, které nesou dřevěný rošt. Konstrukce je přiznaná dřevěná skeletová, která nese jednotlivé zateplené dřevěné panely. Vytápěn je kamny na dřevo, sauna rovněž.

- (plocha užitná): 25,0m2 ateliér+7,5m2 dílna se saunou

 

Realizace: DEVOTO, Jan Tyrpekl, Marta Tyrpeklová, Studio Primitive

Foto Antonín Matějovský